בטוח וטרי

Péče v každém kroku

Arlu vlastní farmáři. Ti také řídí cestu mléka od samotného začáku, zajišťují jeho bezpečnost, kvalitu a čerstvost.

Care in every step

KONTROLUJEME KAŽDÝ KROK

Protože jsme vlastněni stejnými zemědělci, kteří dodávají naše mléko, známe každý krok. To je důvod, proč si můžete být jisti, že mléčné výrobky Arla jsou založeny na vysoce kvalitním kravském mléce.

Kráva

V souladu s evropskými normami mají všechny naše krávy individuální číslo, které je také uvedeno na ušním štítku. To umožňuje našim zemědělcům sledovat dojivost krav, kvalitu mléka, jejich stav a veterinární péči.

Dojení

Testujeme mléko z každého dojení. Každý den kontrolujeme, zda jsou naše krávy v dobrém zdravotním stavu. Bezprostředně po dojení je mléko chlazeno, aby se udrželo čerstvé.

Farma

Všechny naše farmy jsou registrovány a známe kvalitu a množství mléka dodávaného jednotlivými farmami. Program Arlagården® nám umožňuje kontrolovat kvalitu našich zemědělských podniků a pravidelně je monitorovat pomocí externích auditorů. Společnost Arla poskytuje poradenskou službu nebo navštěvuje farmy, aby prověřila problémy, které byly zjištěny během auditu.

Download the full Arlagården® programme as pdf

Přeprava

Mléko z farmy vozíme do mlékárny v mléčných cisternách - některé nákladní automobily jsou ve vlastnictví společnosti Arla, jiné jsou provozovány třetími stranami. Naši řidiči jsou vyškoleni v kvalitě a hygieně mléka. Vždy na farmě kontrolují teplotu, vzhled a vůni mléka před naplněním do cisterny.

Mlékárna

V našich mlékárnách měníme mléko na mléčné výrobky. Mléko, které dorazí do mlékárny, je vždy podrobeno laboratoním testům. Stejně tak je kontrolována kvalita našich mléčných výrobků před tím, než opustí naše mlékárny. Většina mlékáren v Arla je certifikována podle normy pro bezpečnost potravin ISO 22000. Ty, které dosud nejsou certifikovány, splňují národní normy pro bezpečnost potravin. Máme komplexní vzdělávací program a využíváme všechny nejnovější technologie.

Obal

Naše obaly jsou vyvinuty tak, aby udržovaly vysokou kvalitu a bezpečnost našich mléčných výrobků. Plánujeme také používat obaly, které mají co nejmenší dopad na životní prostředí.

Recyklovatelné balení